Klasser

Åshöjdenloppet avgörs i sex klasser, herrar och damer på 17 km, 10 km respektive 5 km.

 

Starta

Starten sker på gamla stationsområdet i Åsljunga, med gemensam start för både herrar och damer enligt tiderna nedan.

10 km. gång 09:00 - 10:00

Miniknatet 10:15

Knatteknatet 10:30

5, 10, 17 km. 11:15

 

Banorna

Banorna är mätta digitalt samt med mäthjul vilket ger en viss felmarginal då terrängen komplicerar mätningen.

Banorna är markerade med skyltar och snitslar

Vid två tillfällen delar sig banan och banona går olika vägar, dessa korsningar är bemannade.

Notera att all annan skyltning både permanent och tillfällig inte tillhör banmarkeringe

 

Maxtid

Målet stänger 15:00, deltagare som kommer i mål efter denna tid kommer endast erhålla placering i resultatlistan.

 

Nummerlappar

Nummerlapp skall bäras på bröstet av samtliga deltagare och hämtas vid start mellan klockan 09.00 och 10.45 på tävlingsdagen.

 

Vätska

Vätska finns för 10 km. respektive 17 km. Se "Bansträckning" 

Omklädning och dusch

Möjligheter för omklädning och dusch finns i Åsljunga idrottshall för deltagare.

 

Toalett

Finns vid start/målgång.

 

Anmälan

Anmälan sker via https://simplesignup.se/event/104530, samtidigt med anmälan genomförs betalning av startavgift antingen via kort eller via din internetbank.

Ordinarie anmälan fram till den 17 oktober.

Efteranmälan kan göras från den 18 oktober fram t.o.m. 20 oktober klockan 18:00 via https://simplesignup.se/event/104530 samt vid start kl 09:00 - 10:45 till en merkostnad om 50 SEK, endast kontant betalning vid start.

 

Priser

Alla deltagare medaljeras. Vinnarna i respektive klasser premieras.

 

Vägbeskrivning och parkering

Parkering: https://goo.gl/maps/1lnDe

Antalet parkeringsplatser är begränsat, samåk i möjligaste mån.

Start/mål: https://goo.gl/maps/b1p2d

För mer information


Skicka ett mail till info@ashojdenloppet.se

 

Deltagande sker på egen risk.