Lättare bana med omväxlande underlag och natur.

Höjdskillnad: 11,2m