Gemensamt för de tre banorna är att underlag och natur är väldigt varierande. Från att starta på asfalt kommer ni att springa på gräsmattor längs Åsljungasjön, stigar täckta av boklöv, den gamla flacka banvallen mellan Örkelljunga och Åsljunga och spångar kommer ta er över lera och forsande vatten.